Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe są podstawą funkcjonowania internetu. Możemy spotkać się z małymi sieciami domowymi, w których łącze internetowe dochodzi do routera, z którego rozdzielany jest sygnał na komputer stacjonarny i poprzez WiFi na dwa laptopy i telefon komórkowy – to bardzo klasyczny przykład, z którym wielu z nas ma do czynienia.
Większe sieci to zwykle sieci osiedlowe, w których łącze rozprowadza się kablami lub poprzez transmisję radiową. Sieci mogą dzielić się na podsieci, a równocześnie obsługiwać komputer bezpośrednio, bez wykorzystywania routera. Możliwości jest więc bardzo wiele i mogłoby wydawać się, że trudno nad tym wszystkim zapanować – w rzeczywistości jednak w sieciach komputerowych panuje porządek i przemyślany układ działań.
Sieci możemy podzielić według sposobu łączenia się w nich poszczególnych komputerów. Mamy tzw. ring, gdzie każdy komputer połączony jest z dwoma sąsiadami, mamy najpopularniejszą i najwydajniejszą topologię gwiazdy, gdzie centralnym elementem jest np. router, jak i wiele innych różnych topologii.

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post


Leave a reply