Internet jest dziś obecny niemalże w każdej firmie. Korzystanie z globalnej sieci ma wiele zalet i znacznie ułatwia wykonywanie pracy, o czym nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Duże przedsiębiorstwa, posiadające rozbudowaną strukturę biurową szczególnie mocno potrzebują odpowiedniej sieci komputerowej, która pozwoli im na komunikowanie się pomiędzy pracownikami i wspólną pracę nad projektami – a więc tak zwany intranet, wewnętrzną sieć komputerową.
Budowa i struktura intranetu nieznacznie różnią się od tej w globalnej sieci – jest to coś na kształt miniatury internetu. Główną rolę pełni firmowy serwer, postawiony zwykle w osobnym pomieszczeniu, z którego sygnał rozchodzi się na kilka routerów czy hubów, zwykle osobnych dla każdego działu, np. księgowości, kadr itp. Firmowy intranet może mieć także połączenie z internetem, dzięki czemu pracownicy mogą jednocześnie komunikować się ze sobą w wewnętrznej sieci i pracować nad projektami, do których nikt z zewnątrz nie uzyska dostępu, jak i odpowiadać na maile od klientów czy zamawiać towary na stronach internetowych kontrahentów.

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post


Leave a reply